Předávání dobrovolnických cen Křesadlo

25. 9. 2015, 17 h, DEPO2015

X. ročník oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji

Nominace

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci....) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři...). Činnost by měla být dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu. Další podrobné informace najdete na www.doraplzen.cz.

 

Nominovat dobrovolníky můžete do 31. 8. 2015 těmito způsoby:

 

Slavnostní předávání cen

Během slavnostního ceremoniálu 25. září 2015 od 17 h v DEPO2015 budou předány ceny Křesadlo Plzeňského kraje. Akce je pojata jako poděkování dobrovolníkům za jejich činnost a je otevřena široké veřejnosti. Součástí akce je i hudební vystoupení.

 

Pořadatelé

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse a starosty městského obvodu Plzeň 1 pana Miroslava Brabce.

 

DORA