Mezinárodní konference Dobrovolnictví v kultuře

18.-19. 9. 2015

Kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Motto: Kulturu vytváříme společně

Pořádají: Plzeň 2015, o.p.s. a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Přihlášky: on-line registrace do 7. 9. 2015.

Program konference

 

O konferenci

Mezinárodní konference, která proběhne 18.-19. září v prostorách kreativní zóny DEPO2015 na téma dobrovolnictví v kultuře, se bude věnovat tématům jako:

 • dobrovolnictví v kultuře,
 • rozvoj komunity,
 • dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury, obcích a kulturních organizacích
 • a další.

Součástí bude i sdílení zkušeností z oboru ve formátu Živá knihovna a zajímaví hosté z Čech i zahraničí.

Na přípravě a průběhu konference se podílí dobrovolníci – děkujeme jim.

 

Komu je konference určena

Zváni jsou odborníci, dobrovolníci, ale také všichni, kteří se chtějí dozvědět něco z oblasti dobrovolnictví (nejen) v kultuře.

 

Doprovodný program

Doprovodným programem budou Sousedské procházky, koncert „Akustické mosty“, dražba obrazů z projektu Tvář Plzně a další. Podrobný program konference.

 

Historie

Plzeňská konference navazuje na předchozích čtrnáct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se konaly v Kroměříži (2001 – 2011), v Soběslavi (2012 a 2013) a v Jihlavě (2014).

 

Účastnický poplatek

 • Účastnický poplatek činí 200 Kč a bude použit na financování drobného občerstvení, obědů ve formě švédských stolů a e-sborníku konference. Po Vaší registraci obdržíte Vaše osobní variabilní číslo a další informace o platbě.
 • Ubytování si účastníci zajišťují sami. V případě zájmu Vám můžeme zaslat doporučení na partnerské hotely.

 

Kontakt a registrace

On-line registrace do 7. 9. 2015

Informace: stolzel@plzen2015.cz

 

Záštitu nad konferencí převzali

 • Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí
 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
 • Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně

 

Program (pátek, sobota)

Pátek 18. září 2015

8.45 – 9.45 / REGISTRACE
9.45 – 10.15 / UVÍTÁNÍ

Moderace: Jan Dolínek

Úvodní slova:

 • PhDr. Anna Matoušková - náměstkyně ministra kultury
 • Ing. Jiří Suchánek - ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
 • PhDr. Jiří Tošner - statutární zástupce HESTIA - národní dobrovolnické centrum

10:15 – 12:30 / ÚVODNÍ PREZENTACE K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE

ZDRAVICE

 • Mgr. Martin Baxa - první náměstek primátora města Plzně

12:45 – 14:00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA

14:00 – 17:00 / ŽIVÁ KNIHOVNA

“Myšlenka živé knihovny, jak uvádí Abergel, byla rozvinuta dánským nevládním hnutím mládeže Stop the Violence . V roce 2000 byla poprvé představena na festivalu Roskilde (Roskilde Music Festival), dánské největší roční hudební události. Pro ilustraci – tento festival trval 4 dny a bylo na něm uvedeno kolem 150 skupin z celého světa. Návštěvníkům koncertu bylo navrhováno stát se živými knihami. Ti se pak mohli dát do rozhovoru se čtenářem, který jim mohl klást otázky o aspektech jejich života, např. odkud pochází, jak pohlíží na společnost aj.” [Abergel, 2005: 13]

14.00 – 14.10     VYSVĚTLENÍ PRAVIDEL
14.15 – 16.15     ČTENÍ V KNIHÁCH ZE 3 KNIHOVEN
16.30 – 16:45     ZÁVĚR, SHRNUTÍ

 

Budeme mít 2 knihovny na téma:

1. Dobrovolnictví v kultuře

 

2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti

19:00 - 22:00 / Charitativní prodej portrétů projektu Tvář Plzně

 

Sobota 19. září 2015

8.30 – 9.00 / REGISTRACE

9:00 – 11:00 / KULATÉ STOLY

Šest pracovních skupin s cílem sdílet zkušenosti a sestavit praktická doporučení nebo akční plány. V úvodu budou vždy 10 minutové prezentace expertů, pak bude následovat diskuze. Doporučení se budou zapisovat a poté přede všemi účastníky prezentovat na závěr konference. Cílem je vytvořit společně akční plán.

 

1. Dobrovolnictví v kultuře

Moderace: Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav

O tom, že dobrovolnictví je prospěšné pro dobrovolníky, přijímací organizace i naši společnost nikdo nepochybuje. Dobrovolnické programy jsou však v kulturních organizacích spíše výjimkou než běžnou praxí. Kulatý stůl se bude věnovat debatě o stavu dobrovolnictví v kultuře v České republice, jeho specifikách, vývoji v posledních letech, o překážkách a přínosech pro  organizace. Co mohou organizace nabídnout dobrovolníkům? Proč dobrovolníci investují svůj čas a činí tak nezištně? Budeme také hledat argumenty, které přesvědčí vedení kulturních organizací, aby s dobrovolníky začali pracovat.

Experti:

 

2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti, spolupráce napříč sektory

Moderace: PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce HESTIA
V diskuzi se budeme zabývat aktivitami od neformálního dobrovolnictví, přes profesionálně vedené dobrovolnictví, až k mentorovaným dobrovolnickým programům v řadě oborů sociálních, zdravotních, s dětmi, mládeží i s celou rodinou, či s nezaměstnanými. To vše s ohledem na dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit s cílem zvýšení kvality života občanů díky partnerství občanské, veřejné a komerční sféry. Také proto vznikla „Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?“. Připravte si dotazy na příležitosti a limity dobrovolnictví, tedy jak na to v naší partě, komunitě, obci… Metodika je k vyzvednutí v HESTIA, k zaslání za poštovné či volně ke stažení.

Experti:

 

3. Nový zákon o dobrovolnictví v ČR

Moderace: Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv

Informace o realizaci nového zákona o dobrovolnictví, seznámení s věcným záměrem. Co přinese nový zákon o dobrovolnictví dobrovolníkům, organizacím i celé společnosti. Jaké budou nová práva i povinnosti. Odlišnosti od současného zákona o dobrovolnické službě.

Experti:

 

4. dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury (v AJ)

Moderace: Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. (FR)

Experti:

 • Neil Peterson, Inside Track (UK)
 • Ulla Svenningsen Lund, Aarhus - Volunteer Coordinator (DK)
 • Pawlu Mizzi, Valletta 2018 - Research Coordinator (MLT)
 • Aitzole Araneta, San Sebastian 2016 (ES)
 • Marion Scalonge, WELLZO (NL)
 • Rita Orlando, MATERA 2019 FOUNDATION (I)
 • Massimiliano Burgi, MATERA 2019 FOUNDATION (I)

 

5. Společenská odpovědnost firem

Moderace: Bc. Martina Flídrová, Byznys pro společnost
Představíte si uvaděče divadelních představení, festivalové hostesky nebo organizátory komunitní akce k „pálení čarodějnic“. Zaměstnanci toho ale podporují mnohem více. Spravují regionální památky, sypou mandaly, asistují při liturgii, pomáhají uměleckým řezbářům, budují pozitivní vztah mladé generace k četbě knih. O možnostech zapojení firemních dobrovolníků v kultuře si přijďte pohovořit se zástupci platformy odpovědných firem Byznys pro společnost a představiteli společností, které se kulturnímu dobrovolnictví intenzivně věnují.

Experti:

6. Mezigenerační dobrovolnictví

Dobrovolnictví – otevřený prostor pro mezigenerační soužívání
Moderace: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM - RDC

Experti:


11:00 – 11:30 / PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:30 – 12:30 / ZÁVĚR KONFERENCE

12:30 – 14:00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA

14:00 – 16:00 / DOPROVODNÝ PROGRAM

A) Křížky a vetřelci na Slovanech - umělecké objekty plzeňských Slovan

Příběhy soch, reliéfů, zdobených fasád, ale i dětských prolézaček, domovních znamení a dalších dnes téměř neviditelných uměleckých objektů plzeňských Slovan z dob komunistické totality. Chodíme kolem nich, jsou svědky naší každodennosti, ale co o nich víme? Jaké hodnoty reprezentují? Kdo stál za jejich vznikem?

Akce startuje 19. 9. 2015 od 14.00, pro účastníky konference zdarma

B) ZRUŠENO! Promenáda handicap
 

19:00 – 22:00 / Akustické mosty
koncert bavorského orchestru handicapovaných hudebníků Ostbayerisches Jugendorchester, více na www.plzen2015.cz