Aktuality

Podpořte s námi organizaci Člověk v tísni

Jistě všichni dobře znáte organizaci Člověk v tísni, která již desítky let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc ve světě. Člověk v tísni (ČVT) se také úspěšně angažuje v České republice, kde se zaměřuje zejména na pomoc lidem v dlouhodobé nouzi, vzdělávací a osvětové činnosti a také každoročně organizuje mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Plzeňská pobočka ČVT působí v deseti regionech Plzeňského kraje a jádrem její činnosti je poskytování sociálně integračních služeb lidem v nepříznivých životních situacích. Vedle toho realizuje také informační projekty a vzdělávací a kulturní aktivity pro veřejnost. Příkladem pomoci v oblasti vzdělávání je doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jim pomáhá úspěšně absolvovat základní školu a zlepšuje tak jejich šance na další studium či budoucí uplatnění na pracovním trhu.
Doučují dobrovolníci. V současné době je řada dětí na takzvané čekací listině a jejich rodiny doufají, že se brzy najde zájemce, který bude ochotný pravidelně (cca 1 - 2 hodiny týdně) pomáhat s doučováním. Pracovníci plzeňské pobočky ČVT zájemcům o tuto dobrovolnickou činnost sdělí veškeré potřebné podrobnosti, pomohou s přípravami, seznámí dobrovolníka s doučovaným dítětem i jeho rodinou a zajistí maximální možnou podporu cílenou na úspěšné zlepšování žáka ve škole. Výsledky již proběhlých a probíhajících doučování jsou velice pozitivní a viditelné. Často také vznikají milé přátelské vazby mezi dobrovolníky a rodinami, kterým pomáhají. 

Ano, tento příspěvek má být nejen informační, ale také motivační. Povedlo se? Pokud vás možnost doučovat, a tím někomu (bez nadsázky) nabídnout šanci na lepší život, zaujala, ozvěte se na e-mail andele@depo2015.cz nebo jitka.kylisova@clovekvtisni.cz.


Zde si dovolíme citovat z webové stránky projektu ČVT Lepší škola pro všechny: "O naší budoucnosti se rozhoduje teď: ve školách. Protože jen vzdělané a připravené děti změní Česko k lepšímu."


Nemáte čas na pravidelné doučování, ale chtěli byste i tak pomoci? Darujte Skutečný dárek a pomůžete tak zvýšit úroveň vzdělávání v České republice nebo zajistit lepší podmínky pro vzdělání, obživu či zdravotní péči oblastech působení ČVT ve světě.


Klub strážných andělů - dobrovolnický program Plzeň 2015 - podporuje aktivity organizace Člověk v tísni.
Přidejte s k nám.
Děkujeme!

<< Zpět na předchozí stránku